Garanti

För att ni ska kunna känna er tryggt när ni lämnar in för reparation hos oss. Då vi ger er 90 dagars garanti på alla utförda reparationer. Garantin gälller bara på reserv eller reparations delen som vi har utfört ingenting annat. Om ni har tappat eller utförs enheten med våld som kan orsaka defekt på er enhet gäller inte heller garantin.

Vi undersöker felet på er enhet och det visa sig att enhetens defekt inte påvärkas av vår reparation får ni står för felsökningen. Efter felundersökningen om ni vill laga felet hos oss uteblir kostnaden för felsökning.